Azimut Yachts Sea Trial - Shanghai

Aprile 10, 2017
SPICT Marina - Shanghai - China